Onze fractievoorzitter Martijn Meeuwissen over de begroting voor 2024

Datum: 9 november 2023

Voor ons ligt de begroting van 2024. Een begroting waar ambitie uit spreekt, maar waar we ook keuzes moeten gaan maken. Kijkend naar wat wél kan, en hierbij niet weglopend voor de uitdagingen waar we voor staan. Van klimaatverandering en het tekort aan betaalbare woningen en bedrijventerreinen tot aan de uitdagingen bij de jeugdhulp en wat betreft veiligheidsgevoel van onze inwoners. Deze coalitie loopt er niet van weg, maar pakt ze aan.

En bij die grote vraagstukken, vervullen ook wij als gehele raad een belangrijke rol. Want, gaan wij ons focussen op details in de uitvoering, of keuzes maken die écht het verschil maken voor de stad en dorpen? Gaan wij ons ambtenarenapparaat uitputten met 37 vragen over bijvoorbeeld bomen of gaan we ons focussen op de hoofdlijnen of beleidsaccenten die het verschil maken? Laten wij als raad onze nek uitsteken om toonaangevende keuzes te maken. Hoe we bouwen in onze stad en dorpen, hoe we ondernemen, hoe we samen verenigingen het beste kunnen ondersteunen en het beste uit ieder individu kunnen halen. Als Bredase VVD zal dát de komende jaren onze inzet blijven.

Want de stad besturen doen we in Breda samen. Door naar elkaar te luisteren, het argument op te zoeken, te verbinden en de verschillen te respecteren. Maar door vervolgens ook stappen te zetten. En dát verwachten we ook van het College. Want in de begroting lezen we duidelijk veel goede plannen, maar het is nu tijd voor actie. Laat zien dat dit het College van doen is, van daadkracht en tempo. Als fractie kijken wij uit naar de uitvoering van bijvoorbeeld het armoedebeleid, de gezondheidsvisie, de uitvoering van de mobiliteitsvisie en het straten- en pleinenplan. Voor ons is het helder: gas erop!

Om als stad en dorpen verder te komen, is een goede bereikbaarheid cruciaal. Op alle gebieden. Van de auto tot de fiets en trein. Juist met alle mooie ontwikkelingen bij de Gasthuisvelden, Centrum-Oost, ’t Zoet en het doortrekken van de Mark is het voor de Bredase VVD van belang dat bereikbaarheid prioriteit moet krijgen in de lobby naar Den Haag. Want we zien nu dat treinreizigers het vaakst last hebben van vertragingen op station Breda, de snelwegen rond onze stad en dorpen tot de drukste van Nederland behoren en dat de ontsluitingswegen in de dorpen flink onder druk staan. Om de grote ambities uit het bestuursakkoord waar te maken, moeten er dus snel stappen gezet worden. Hier dienen wij een voor motie in.

Juist in deze economisch onzekere tijden, staan wij voor onze inwoners. Hierom zijn wij er als Bredase VVD ook trots op dat de lokale lasten laag blijven. Zo stijgt ook dit jaar de OZB niet. We gebruiken onze inwoners niet als melkkoe, maar komen met financieel gedegen beleid om de stad en dorpen verder te brengen. Wij zijn hierbij ook blij dat het College het gesprek met de raad aan wilt over het weerstandsvermogen. De gemeente is geen bank, maar moet blijven investeren in een bruisende stad.

Los daarvan maken we ons wel zorgen over de werkende armen in onze gemeente. Uit de beantwoording op onze technische vragen blijkt dat de werkende armen niet goed in beeld zijn bij de gemeente. Terwijl we weten dat landelijk gezien ruim 30% van alle volwassenen die in armoede leven, wel gewoon werken. Wat de Bredase VVD betreft, moet werk de belangrijkste weg zijn om uit armoede te komen. Het moet weer lonen om aan de slag te gaan, en hiervoor is ons nieuw te vormen armoedebeleid van groot belang. Hierom roepen wij in onze Motie Aan de slag met de werkende armen het College op om de kennis over werkende armen uit 2021 te actualiseren én het beleid voor werkende armen expliciet en herkenbaar op te nemen in het armoedebeleid en het daaruit volgende maatregelenpakket. Laten we hier in Breda op vooruit lopen, zoals past bij een ambitieuze stad.

Als Bredase VVD staan we ook voor onze ondernemers. Nu gratis parkeren er in onze gereguleerd parkeergebieden niet meer in zit door een gerechtelijke uitspraak, merken onze ondernemers de gevolgen. Juist die ondernemers, die maatschappelijk een enorme meerwaarde bieden. In de kadernota vroeg de VVD, samen met het CDA en 50Plus, om een onderzoek te starten naar het verlagen van de tarieven van de werknemersvergunningen. Nu deze is afgerond, vinden we het van belang dat hier op wordt doorgepakt. De 40 euro per werknemer per maand is simpelweg teveel, zeker met de gestegen lasten en de invloed van het gereguleerd parkeren op het klantenbestand. Voor de bakker, die zijn gespecialiseerde personeel niet uit de stad kan halen, maar ook voor andere winkeliers en maatschappelijk werkers en docenten. Het is nu tijd voor actie hieromtrent en hiervoor dienen wij een motie in.

Deze coalitie zet ambitieuze stappen om verder te komen. Niet voor niks investeren we 53 miljoen euro in een nieuwe klimaatbeleid. Meer dan ooit tevoren. Misschien verschillen we hier in de raad wat van mening omtrent de invulling ervan, maar ik ben blij om te zien dat we allemaal tevreden zijn dat hier nu echt een prioriteit ligt.

Voor de Bredase VVD blijft ook veiligheid een absolute topprioriteit. We zijn daarom trots dat we fors blijven investeren in veiligheid. En het is voor ons helder, veiligheid is breder dan enkel hetgeen dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel. En een tekort daaraan zien we onder andere bij Station Breda-Prinsenbeek, maar ook op het Msr. Nolensplein, de binnenstad en in Brabantpark terug. Wat ons betreft wordt er dus bij herinrichtingen, maar ook in het veiligheidsbeleid, stevig rekening gehouden met de verbetering van het veiligheidsgevoel.

Daarnaast zijn we erg benieuwd naar de aanpak van de top 10 meest onveilige plekken. Hoe ver zijn we? Ook hier hopen wij snel duidelijkheid over te krijgen van het College. Zodat hierin stappen gezet kunnen worden. Ditzelfde geldt voor de stand van zaken wat betreft de bewapening van onze boa’s. Juist met de huidige onrust in de samenleving moeten zij zich zo snel mogelijk kunnen verdedigen bij de uitoefening van hun taken.

Als Bredase VVD komen we onze beloftes na, en zullen we ons dus ook in 2024 in blijven zetten voor een veilig, bereikbaar en betaalbaar Breda. Waar onze starters een huis kunnen vinden, de lokale lasten laag blijven, er aandacht is voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de straten en pleinen in opperbeste staat zijn. Daar staan wij voor, en blijven we voor gaan. Dichtbij doen en ambities waarmaken.

Martijn Meeuwissen,
Fractievoorzitter Bredase VVD

Stel ons jouw vraag