Portefeuille: Gezondheid

Wat als gezonder en fitter worden niet alleen een goed voornemen is? Door te sporten worden we fit en werken we aan onze gezondheid. Daarnaast ontstaan er ook vaak mooie vriendschappen dankzij sport en nemen we actiever deel aan de samenleving. Bovendien draagt sport bij aan het creëren van gezonde en weerbare inwoners, zeker nu onze bevolking ouder wordt. We willen Bredanaars er daarom toe verleiden te blijven investeren in hun gezondheid, zodat het niet alleen bij een goed voornemen blijft.

Actiepunten

  • We durven te investeren in sportaccommodaties. We proberen hiermee te voorkomen dat contributies gaan stijgen.
  • We zorgen voor voldoende plekken waar iedereen buiten kan spelen en sporten. Via de BredaPas dragen we financieel bij aan het kunnen sporten van kinderen uit gezinnen waar de ouders dit niet kunnen betalen.
  • We stimuleren jongeren om actief mee te denken hoe en waar jongerenprojecten opgezet kunnen worden en steunen wijkinitiatieven om mensen meer te betrekken in sportactiviteiten.
  • De Bredase VVD wil het aantal plekken voor buitensport uitbreiden, ook op het water. Door toestellen te plaatsen, verlichte hardlooproutes te maken en door ruimte te maken voor creatieve beweegmogelijkheden in de openbare ruimte.
  • We gaan het gesprek aan met sportverenigingen en scholen om ze te verleiden gezonde voeding te verkopen.
  • Wij willen dat de mogelijkheden om drugs te testen worden uitgebreid, zodat de drempel om te testen wordt verlaagd.

Bekijk alle portefeuilles