Portefeuille: Ondernemers

We koesteren al onze ondernemers. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

Portefeuillehouder: Catharina Hoevenaars – Bezemer

Actiepunten

  • Veel ondernemers merken nog de nasleep van de coronacrisis. Ondernemers hebben de steun van de overheid nodig, ruimte om te kunnen ondernemen en mogelijk maatwerk om goed uit de crisis te komen.
  • We maken het de horeca-ondernemers makkelijker. Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk, voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
  • We willen de precarioheffing met tenminste 25% verlagen.
  • We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening. Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.
  • Meer banen voor Bredanaars. De gemeente moet ervoor zorgen dat het vestigingsklimaat goed is. Hiervoor is het belangrijk dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn en dat er voldoende lokale uitbreidingsmogelijkheden voor het MKB zijn.
  • Meer baankansen voor mensen met een beperking. De Bredase VVD wil permanent in gesprek blijven met werkgevers en ondernemers over het aannemen van mensen met een fysieke of geestelijke beperking.
  • We gaan op zoek naar plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en zorgen dat er in goed overleg met de buurt nieuwe werklocaties ontstaan. Huidige werklocaties krijgen een opknapbeurt, waardoor ze aantrekkelijker worden.

Bekijk alle portefeuilles