Portefeuille: Woningbouw

Breda is een populaire stad en daar zijn wij trots op! Mensen wonen graag in Breda en onze omliggende dorpen, maar helaas is er ook een groot tekort aan betaalbare woningen. Hierdoor stokt de doorstroming en maken starters amper kans op een eerste woning. Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren veel nieuwe woningen kunnen realiseren. Hier willen wij mee doorgaan. Daarbij leggen we vooral de focus op voldoende betaalbare woningen, zodat er voor iedereen plek is in onze mooie stad en omliggende dorpen. Uiteraard houden wij in de gaten dat het karakter van de wijken en dorpen blijft bestaan en dat de voorzieningen goed blijven.

Portefeuillehouder: Kees Braspenning, Bart Boel

Actiepunten

  • De komende jaren streven we naar het bouwen van minstens 1500 nieuwe woningen per jaar. Hierbij passen we de nieuwbouwnorm aan naar 50% middenduur.
  • Eisen aan minimale grootte van woningen worden geschrapt.
  • We zorgen ervoor dat mensen in de stad en dorpen kunnen blijven wonen zonder het karakter van de wijken en dorpen tekort te doen. We bouwen gefaseerd en alleen als de voorzieningen meegroeien en het goed in te passen is, juist ook in onze dorpen.
  • In nieuw te ontwikkelen wijken rondom het centrum durven we in te zetten op hoogbouw om veel betaalbare woningen te realiseren.
  • Corporaties moeten zorgen dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden verkort.
  • We treden op tegen illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen en schaffen de voorrangspositie voor statushouders af.
  • Er komt een opkoopverbod in de hele gemeente voor koopwoningen.

Bekijk alle portefeuilles