Portefeuille: Cultuur

Breda is een cultuurstad. Waar je ook loopt, je krijgt een stukje geschiedenis en cultuur mee. Cultuur zit in de harten van Bredanaars. Daarbij geldt: voor ieder wat wils. We hebben iets voor iedere leeftijd en voor ieder temperament. Dat maakt Breda ook een aantrekkelijke stad. Toch merken we dat jonge cultuurmakers onze stad verlaten, omdat het lastig is om nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat is zonde en vraagt om een cultuurverandering.

Portefeuillehouder: Marieke Peereboom – Hoeben

Actiepunten

  • We willen een uitdagend en steeds vernieuwend cultuuraanbod. Daarom zullen we een groter deel van het totale cultuurbudget flexibel beschikbaar stellen voor vernieuwende initiatieven.
  • Bij de toewijzing van subsidies moet ook oog komen voor de vraag van het publiek en de mate waarin een culturele organisatie kan voorzien in eigen middelen.
  • De Bredase VVD zet zich in voor het behoud van erfgoed, zoals monumentale panden.
  • De Bredase VVD wil dat er zo snel mogelijk een actieplan komt om in kaart te brengen wat nodig is om de jongere generatie cultuurmakers te binden aan onze stad.
  • We stellen geld en ruimte beschikbaar voor culturele broednesten.
  • We zorgen dat het carnavalsbudget evenrediger verdeeld wordt over de stad, wijken en dorpen.
  • De Mezz willen we samengevoegd hebben met het Chassé.
  • We willen dat er deze collegeperiode eindelijk ruimte wordt gemaakt voor een underground discotheek. Clubcultuur-avonden mogen tot 06:00 uur doorgaan.
  • Pier 15 heeft haar plek in de stad verdiend en we gaan daarom kijken naar een permanente plek voor het skatepark.

Bekijk alle portefeuilles