Portefeuille: Mobiliteit

Je kent het wel: je stapt precies op tijd in de auto en probeert je weg te banen tussen alle andere automobilisten door om nog enigszins op tijd op je bestemming aan te komen. Hoe we ons ook verplaatsen, dit wil je doen zonder al te veel gedoe. Breda is een autostad en dat mag het blijven, maar we durven ook te investeren in alternatieven. Dat zorgt dat je echt wat te kiezen hebt als het gaat om vervoer in Breda.

Actiepunten

  • Om Breda bereikbaar te houden, investeren we fors in onze autowegen.
  • Wij willen dat bewoners hun auto’s in de eigen straat kwijt kunnen. Daarom ontkom je in een aantal wijken niet aan gereguleerd parkeren; hier maken we de eerste parkeervergunning voor bewoners gratis en verhogen we het aantal uren voor bezoekers van bewoners.
  • We zorgen voor voldoende parkeerplekken bij nieuwbouw en herinrichting. In de wijken waar de parkeerdruk nu al hoog is, zoeken we extra ruimte voor parkeerplaatsen.
  • Wij willen dat de bestaande fietspaden worden verbeterd en investeren in nieuwe, goed verlichte fietspaden.
  • We zorgen dat onze stoepen toegankelijk blijven, ook voor mensen die minder goed ter been zijn.
  • Het verbreden van de omliggende snelwegen vinden wij belangrijk voor de doorstroming, maar hierbij houden we rekening met de bewoners. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende geluidswerende maatregelen worden getroffen om de situatie bij Bavel en Ulvenhout te verbeteren.
  • We blijven inzetten op een directe treinverbinding met Utrecht, een extra directe verbinding met Eindhoven en uitbreiding van het aantal internationale treinen dat vanuit Breda vertrekt en aankomt.
  • Bussen worden elektrisch of gaan rijden op groene waterstof.
  • De Bredase VVD wil dat alle wijken en dorpen van de gemeente Breda bereikbaar zijn met deelscooters en in de toekomst met deelstepjes. Wel willen we hiervan de overlast beperken.

Bekijk alle portefeuilles