Portefeuille: Ouderen

Wij willen een gemeente die klaar staat voor elke inwoner, dus ook voor de ouderen. Ook voor hen geldt onze inzet voor een prettige, veilige woonomgeving, met voldoende voorzieningen in de buurt, met straten, die schoon en goed onderhouden zijn en stoepen die begaanbaar blijven. Ook zij zijn gebaat met onze inzet voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is door te zorgen voor meer groene plekken met bomen en planten in de wijken. Zo is de aandacht voor ouderen inbegrepen in onze standpunten voor de komende bestuursperiode. Maar op specifieke terreinen verdienen de ouderen onze extra aandacht.

Portefeuillehouder: Tanja Gommers

Actiepunten

  • Wij ondersteunen ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. We willen dat er diverse vormen van huisvesting worden gebouwd, zoals levensloopbestendige woningen, seniorenappartementen en woonvormen in combinatie met zorg.
  • We hebben extra aandacht voor voeding op maat, sport, beweging en mee kunnen doen met activiteiten dichtbij huis. Dit draagt bij aan het algehele welbevinden van ouderen. Zo blijf je een leven lang fit en zelfstandig
  • We willen een woonomgeving, waar dichtbij huis op liefdevolle zorg kan worden gerekend
  • Wij zullen mantelzorgers ondersteunen waar nodig en zorgen we via de Wmo voor tijdelijke vervangende zorg als het even niet meer gaat
  • Als voor het (langer) zelfstandig wonen een aanpassing aan de woning moet worden gedaan, willen we dat de benodigde vergunningen snel worden verleend.

Bekijk alle portefeuilles