Portefeuille: Veiligheid

Wij willen dat iedereen in Breda en haar dorpen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar eenieder zich ook veilig voelt. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Actiepunten

  • De gemeente stimuleert en ondersteunt de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen voor buurtpreventie.
  • We zorgen dat wijkagenten laagdrempelig bereikbaar zijn en zetten in op uitbreiding, professionalisering en zichtbaarheid van de bestaande wijkboa’s.
  • Mensen die overlast geven, pakken we aan en zetten we sneller uit huis als dat een oplossing is. Ook leggen we eerder gebiedsverboden op.
  • Uitgaan is alleen leuk als dat veilig kan. Bij de taxistandplaats en in het centrum worden hiervoor stewards, sfeerbeheerders en BOA’s ingezet. Ook breiden we waar nodig het cameratoezichtgebied uit.
  • Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd in onze gemeente.
  • De vrijheid om te zijn wie je bent, is en blijft de norm in de stad. Er is geen plaats voor antisemitisme, anti-LHBTIQ+- geweld, discriminatie of racisme.
  • In onze gemeente is geen ruimte voor het prediken van extremisme en haat, of het nou over religie, afkomst of een andere overtuiging gaat. We richten een meldpunt in waar extremisme anoniem kan worden gemeld en pakken deze meldingen met de hoogste prioriteit op.
  • We willen dat straatintimidatie keihard wordt aangepakt. Daarom onderzoeken we hoe we dit in de APV strafbaar kunnen maken.
  • Het kraken en daarmee toe-eigenen van andermans pand om daar te wonen en leven is diefstal, en daar is in Breda geen ruimte voor. De schade wordt altijd op de daders verhaald.

Bekijk alle portefeuilles