Bezoek minister Mark Harbers aan Bavel

Datum: 30 november 2023

Zaterdag 18 november ontving de Bredase VVD minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat voor een werkbezoek in Bavel.

In aanwezigheid van de dorpsraad Bavel sprak onze wethouder Boaz Adank met de minister over de grote urgentie om de A58 aan te pakken. Zeker als Bavel gaat groeien en het nieuwe bedrijventerrein moet worden ontsloten om overlast in het dorp te voorkomen. De minister had begrip voor onze argumenten en wil bekijken of het geluidsscherm wél al eerder geplaatst zou kunnen worden.

Daarna gaf ons Bavelse raadslid Arnoud van uitleg over de nieuwe natuur en waterberging langs de Lange Bunder. De minister haalde de nieuwste RIVM prognoses over de klimaatverandering aan en benadrukte het belang om tempo te maken met dit soort projecten om wateroverlast te voorkomen, droogte te bestrijden en de waterkwaliteit te verbeteren.

In het tijdelijke dorpshuis De Tussendeur werd tenslotte de kakelverse Gebiedsvisie Bavel aan de minister overhandigd. De minister was onder de indruk van de inzet van het dorp en wees op het belang om voorzieningen mee te laten groeien met het dorp, bijvoorbeeld medische zorg, ook om mobiliteit naar de stad te beperken. Hij zegde toe te kijken waar hij kan helpen om het idee van een ecoduct naar het Ulvenhoutse bos te ondersteunen. De lokale VVD fractie zal hier vanzelfsprekend achteraan gaan!

Ondanks de stortregen een geslaagd werkbezoek van de eerste minister die Bavel bezoekt!

Stel ons jouw vraag