Portefeuille: Werk

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt op deze manier ook weer zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving.

Actiepunten

  • Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er qua inkomen op vooruit gaat.
  • We bouwen alle extra’s af voor mensen in de bijstand, die een belemmering vormen om weer aan het werk te gaan.
  • Als je bijstand ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, word je gekort op de uitkering.
  • Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie.
  • Iedereen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering krijgt, gaat een tegenprestatie leveren.
  • De Bredase VVD stelt de menselijke maat centraal. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur.

Bekijk alle portefeuilles