Portefeuille: Jeugd

“Alles voor ’t jong”, wordt wel eens gezegd en daar zijn wij het absoluut mee eens. De basis voor het goed opgroeien ligt bij een veilig en stabiel thuis. Daarmee zijn de ouders de eerste verantwoordelijke. Maar opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten en ouders hoeven zich hier niet alleen in te voelen. Ondersteuning voor opvoeders en kinderen kan nodig zijn. De Bredase VVD wil dat de basisvoorzieningen daarvoor dicht bij huis, effectief en toegankelijk zijn. Er zijn verschillende soorten jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, het is dan ook aan de gemeente om de jeugdhulp goed in te richten en aan te bieden. Als door zorgverleners of maatschappelijk werkers wordt vastgesteld dat er verdere zorg en begeleiding nodig is, dan moet ook dit zo effectief en goed mogelijk worden geboden.

Actiepunten

  • Vroege signalering en preventie is essentieel. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Centraal moet blijven staan dat kinderen en jongeren snel weer vooruit kunnen.
  • De jeugdhulp moet goed en betaalbaar zijn. We gaan door met het vernieuwen en vereenvoudigen van jeugdhulp in Breda. Met minder aanbieders en minder bureaucratie.
  • Wij maken het de hoogste prioriteit om de wachtlijsten binnen de jeugdzorg te verkleinen. Daarom willen wij dat er concrete afspraken hierover worden gemaakt met zorgverleners. Als er een spoedgeval is waarbij thuis wonen niet meer mogelijk is, moet er binnen 24 uur een (tijdelijke) oplossing zijn.
  • De Bredase VVD wil dat de gemeente de noodzakelijke verbeteringen in de jeugdzorg tot stand brengt. Zo willen wij dat er altijd één casemanager is, die als de spin in het web van de diverse hulpverleners een ruime bevoegdheid tot coördinatie krijgt.
  • De Bredase VVD wil dat er meer aan preventie en voorlichting over financiële problemen bij jongeren wordt gedaan. Ook willen wij meer hulp bij schulden, bij het vinden van werk en bij het oplossen van bijvoorbeeld alcohol-, drugs- of gokverslavingen.

Bekijk alle portefeuilles