Prioriteit voor pleinen dankzij de Bredase VVD!

Datum: 6 februari 2024

Afgelopen week is het college gekomen met een programmering om bijna 16 miljoen euro te investeren in 28 straten en pleinen verspreid over een groot aantal wijken en dorpen.

Met deze extra impuls worden deze locaties gevormd tot fijne, leefbare plekken met groen en ruimte voor ontmoeting. De Bredase VVD zet zich hier al lange tijd voor in en is dan ook erg blij dat dit plan er nu ligt en er daadwerkelijk iets gaat gebeuren op deze locaties. De aanpak verschilt per locatie en zal in overleg met omwonenden en andere betrokkenen (zoals ondernemers) vormgegeven worden. Hier zijn wij groot voorstander van aangezien zij degenen zijn die dagelijks van de pleinen gebruik maken.

We zijn blij met de hele lijst van plekken die aangepakt gaan worden en het is extra mooi om te zien dat een aantal locaties waar wij ons de afgelopen tijd hard voor gemaakt hebben nu hoog op deze lijst terugkomen. Zo zal als een van de eerste locaties het voorplein van het winkelcentrum de Burcht aangepakt worden. Deze plek wordt samen met de bewoners en de ondernemers omgetoverd tot een groene verblijfsplek wat de uitstraling van de wijk nog mooier maakt. Ook het Schoolakkerplein, waar dringend een herinrichting nodig is tot een groener plein met voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets en ruimte voor evenementen, staat hoog op de lijst. Tenslotte het Mgr Nolensplein, waar veel sprake is van overlast en onveilige situaties staat nu op de planning om een upgrade te krijgen tot een leefbaarder plein, wat de veiligheid zeker ten goede zal komen.

We zijn trots dat onze inspanningen voor deze pleinen nu hierin geresulteerd hebben en blijven de ontwikkelingen vanzelfsprekend volgen!

Stel ons jouw vraag