Portefeuille: Zorg

Ondanks dat we allemaal onze goede gezondheid in eigen regie willen houden, hebben we vroeg of laat allemaal wel eens zorg nodig. Dan is het fijn als dit de juiste zorg is en op de juiste plek. De gemeente speelt een belangrijke rol in de organisatie van de juiste zorg, met name via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Goede en betaalbare zorg staan centraal.

Actiepunten

  • De Wmo moet beter worden georganiseerd en betaalbaar blijven. Wij willen dat er snel ge├»nventariseerd wordt wat nodig is en op welke manier dat snel ingezet kan worden. Wanneer de zorg niet meer nodig is, stoppen we ermee.
  • We ondersteunen mantelzorgers waar nodig en zorgen via de Wmo voor tijdelijke vervangende zorg als het even niet meer gaat.
  • We willen een verdere uitbreiding van de openingsuren van het Wmo-loket.
  • Er moet een actieprogramma komen om de wachttijden in de GGZ drastisch te verminderen.
  • Voor mensen met verward gedrag moet er bij de reguliere GGZ goede toegankelijkheid worden georganiseerd.
  • (Voormalig) dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite met het vinden van geschikte woonruimte. We willen daarom meer zelfstandige woonvormen met begeleiding realiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving.
  • Wij zijn groot voorstander van digitale zorg en ondersteuning, omdat dit voor mensen met een beperking een uitkomst kan zijn.

Bekijk alle portefeuilles