Princenhage

Wat wonen we in een heerlijk dorp! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Princenhage. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • We willen een nieuwe sporthal voor Princenhage met voldoende capaciteit voor de sportverenigingen.
  • De Koe is belangrijk voor Princenhage. Wij zorgen dat De Koe de activiteiten volledig kan blijven uitvoeren.
  • We zetten in op betaalbare woningen voor onze starters, maar ook voor ouderen die graag in het dorp willen (blijven) wonen. Juist in de categorie tot €300.000,-
  • Er moet een veilige verbinding voor fietsers en wandelaars komen naar het buitengebied ter hoogte van het tennispark.
  • De Liesbosstraat en Doelenstraat verdienen een goede herinrichting waarbij samen met de omwonenden wordt gekeken hoe we deze straten veiliger en mooier kunnen maken.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Princenhage