Zandberg

Wat wonen we in een heerlijke wijk! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Zandberg. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • Wij willen dat eerste parkeervergunning gratis wordt en dat de bezoekersregeling verbeterd wordt.
  • We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen, de verkeersveiligheid op routes naar onze basisscholen: de Dirk van Veen en de Zandberg; heeft onze constante aandacht.
  • We gaan zorgen voor smileys, en kijken naar de mogelijkheden voor wegversmallingen en drempels om te hard rijden in de wijk tegen te gaan.
  • Verkeersveiligheid op de Ginnekenweg gaat meer aandacht krijgen.
  • We willen meer groene plekken in Zandberg, maar hierbij moet wel oog gehouden worden voor een goed onderhoud ervan.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Zandberg