Westerpark

Wat wonen we in een heerlijke stad! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Westerpark. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • Er moet een plan komen om structurele maatregelen te nemen voor de situatie rondom de Westerparklaan. Wij zijn blij met de maatregelen die genomen zijn na het laatste noodlottige ongeval. Maar op de lange termijn is er volgens ons echt meer nodig.
  • Wij willen dat er meer aandacht komt voor de verkeersveiligheid en de parkeercapaciteit rondom de scholen.
  • Met de komst van ‘Cosun’ zal er goed gekeken moeten worden naar de ontsluitingswegen van, en naar de wijk.
  • Het onderhoud van groen moet beter in onze wijk.
  • We zorgen voor een betere handhaving op overlast in en rondom het park en de scholen.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Westerpark