Ruitersbos

Wat wonen we in een heerlijke wijk! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Ruitersbos. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • We zetten in op het behoud van het groene karakter van onze wijk. Daarmee zorgen we voor een fijne woonomgeving
  • We zorgen voor een betere verkeersveiligheid: 30km/h waar het moet, doorrijden waar dat kan. De aanpak om van de Ruitersboslaan echt een 30-km weg te maken, is daar een goed voorbeeld van.
  • We vergroten de zichtbaarheid van de wijkagent en handhaving in de wijk
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Ruitersbos