Prinsenbeek

Prinsenbeek is een dorp dat kijkt naar de mogelijkheden, in plaats van naar de beperkingen. Dat zien we terug tijdens karnaval, maar ook tijdens Winterwonderbeek, de borrelbites tocht van de horeca en de opening van de markt. Als gemeente moeten we hier ruimte aan blijven bieden. Maar we moeten ook zorgen dat de mobiliteit en voorzieningen op orde komen én dat er vervolgens ook meer betaalbare woningen bij komen. Daar willen wij als VVD ons de komende jaren voor blijven inzetten. Met onze lokale kandidaat Martijn Meeuwissen zijn we er zeker van dat het Beekse geluid goed vertegenwoordigd zal zijn in de raad. Want Prinsenbeek is goed, maar wordt beter!

Hierom willen wij de komende jaren dit 11-punten plan voor Prinsenbeek voor elkaar krijgen:

 • We zetten in op meer betaalbare woningen in Prinsenbeek. Wel moeten eerst de mobiliteit en de voorzieningen op orde moeten komen. Hiervoor zetten wij vol in op een snelle uitvoering van de Mobiliteitsvisie.
 • We houden oog voor het dorpse karakter van Prinsenbeek. We bouwen gefaseerd en de bouw moet hierop aangepast worden.
 • Er moet meer geld naar het Boemeldoncks karnaval. De carnavalsgelden in de stad moeten eerlijker verdeeld worden.
 • De BOA en wijkagent krijgen weer meer zichtbaarheid in het dorp.
 • We gaan met de Beekse winkeliers en horeca in gesprek om te kijken wat er nodig is om het centrum nog aantrekkelijker te maken.
 • We willen meer groene plekken in Prinsenbeek, maar hierbij moet wel oog gehouden worden voor een goed onderhoud ervan.
 • Wij houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige én effectieve manier uit te voeren. Als er gemeente geld overblijft, zorgen wij dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers.
 • Het ophalen van grofvuil wordt weer gratis
 • We houden een scherp oog voor de verkeersveiligheid rond de basisscholen, vermindering van het doorgaand verkeer door het dorp en de te hoge snelheid waarmee door het dorp gereden wordt.
 • We gaan nog strenger handhaven op dumpingen in het buitengebied en in de bossen en vergroten de pakkans door meer capaciteit vrij te maken. Wie illegaal vervuilt, kan daarvoor een stevige rekening verwachten.
 • Voor de kleinere vrijwilligersorganisaties komt extra hulp vanuit de gemeente. We richten op het stadskantoor een ‘loket buurtevenementen’ in. Ook moet het makkelijker worden om een evenementenvergunning voor meerdere jaren aan te vragen.

Onze kandidaten voor Prinsenbeek