Overakker

Wat is Overakker toch een heerlijke wijk! Waar veel dingen goed voor elkaar zijn. Waar je kinderen naar een goede school kunnen. Waar je als je ziek wordt, liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn. Wat goed gaat, willen wij graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Overakker. Daarom willen wij de komende jaren aan de slag met deze punten:

  • We gaan zorgen voor smileys, en kijken naar de mogelijkheden voor wegversmallingen en drempels om te hard rijden in de wijk tegen te gaan.
  • Zorgen voor betere en veiligere verlichting op onveilige plekken.
  • Een betere aanpak tegen zwerfafval.
  • De BOA en wijkagent krijgen weer meer zichtbaarheid in de wijk.
  • We zetten in op voldoende groen in de wijk. Dit moet vervolgens ook goed onderhouden worden.
  • Het ophalen van grofvuil en snoeiafval wordt weer gratis.

Onze kandidaten voor Overakker