Vragen Bredase VVD over wild parkeren in Waterdonken

Datum: 20 december 2022

De afgelopen tijd kregen wij als Bredase VVD signalen van wild parkeren in Waterdonken. Hierom heeft ons raadslid Martijn Meeuwissen hier vragen over ingediend.

In de wijk is in het verleden ingegrepen door op meerdere locaties houten paaltjes en keien te plaatsen. Beiden passen goed in het straatbeeld én zijn effectief. De inwoners waren hier ook blij mee. Echter, begrepen wij dat er voor gekozen wordt om deze weg te halen, in plaats van uit te breiden om verder wild parkeren te voorkomen. Het doet ons deugd dat de handhaving wat actiever is geworden in de wijk, maar als Bredase VVD zouden wij graag maatregelen voor de lange termijn zien.

Hierom hebben wij het College gevraagd welke lange termijn maatregelen ze gaan nemen om de parkeeroverlast tegen te gaan én op welke wijze het College om wil gaan met recreanten van het naastgelegen natuurgebied die in de wijk parkeren.

Stel ons jouw vraag