Vragen Bredase VVD over rookmelders in studentenhuizen

Datum: 1 juli 2022

Als Bredase VVD vinden we het belangrijk dat studenten in onze stad veilig kunnen wonen en op tijd gewaarschuwd worden voor brandgevaar. Zij wonen vaak met veel mensen op een kleine ruimte. Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht op elke verdieping van een woning. Ons burgerraadslid Bart Boel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de rol die zij hierin spelen. Volgens de Bredase VVD zou het college het gebruik van rookmelders actief moeten stimuleren én controleren, in samenwerking met onder andere corporaties en particuliere verhuurders.

Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een incident waarbij studenten te maken kregen met een brand in hun woningen. Op de ochtend van 24 juni hadden achttien studenten de schrik van hun leven. Zij wonen boven het pand van de fietsenzaak waar een flinke brand is geweest. Gelukkig konden de studenten op tijd wegkomen doordat ze gewaarschuwd werden door de aanwezige rookmelders.

De vragen zijn hier terug te vinden: Vragen VVD Brandmelders

Stel ons jouw vraag