Verkiezingsprogramma kort en eenvoudig

Datum: 8 maart 2022

Tijdens een presentatie van John Beckers van Breda Eenvoudig kregen we inzicht in wat het voor mensen betekent om bijvoorbeeld laaggeletterd te zijn. We zijn meteen aan de slag gegaan met de betrokken organisaties om ons verkiezingsprogramma toegankelijker te maken. Het is belangrijk om kort, bondig en in eenvoudige taal de actiepunten te benoemen. Zo weten meer mensen waar we de komende jaren aan willen werken. We hebben ons programma doorgelopen en getest met taalambassadeurs die dyslexie hebben of laaggeletterd zijn. Tijdens de bijeenkomst kwamen we erachter dat ons programma veel ingewikkelde woorden en zinnen bevat, wat niet voor iedereen begrijpelijk is. Met de nodige aanpassingen, hopen wij meer mensen te bereiken. Het document kunt u hier vinden.

Misschien kunt u niet (goed) lezen, bent u slechtziend of blind of vindt u het gewoon fijner vinden om te luisteren. U kunt het verkiezingsprogramma nu ook beluisteren! We hebben een korte audioversie opgenomen en deze kunt u hier vinden. Als Bredase VVD vinden we het belangrijk om toegankelijk te zijn. Zo werken we aan een inclusievere samenleving. En brengen we inwoners van Breda dichterbij de politiek.

Met dank aan Taalpanel Breda, Breda Gelijk en Breda Eenvoudig.

Stel ons jouw vraag