Samen verder met GroenLinks, CDA en PvdA

Datum: 28 maart 2022

 Verklaring Bredase VVD 

Vandaag heeft de door de gemeenteraad aangestelde verkenner, Bas van ’t Wout, zijn advies bekend gemaakt. Dit Advies gaat als basis dienen om tot een gedragen coalitie en een nieuw college van Burgmeester en Wethouders te komen. In dit advies wordt voorgesteld de VVD, samen met GroenLinks, CDA en PvdA, de inhoudelijke onderhandelingen in te laten gaan. De conclusie van de verkenner is in lijn met het voorkeursscenario van de Bredase VVD. De voorgestelde samenwerking behoeft vanzelfsprekend een toelichting. Dit bericht dient daartoe.

De afgelopen periode hebben wij met zowel D66 als de PvdA goed samengewerkt. Wij zijn trots op de behaalde resultaten en zullen dit met verve blijven uitdragen. Een nieuwe periode vraagt om nieuwe overwegingen. Als Bredase VVD hebben wij goed gekeken naar de uitslag van de verkiezingen en hoe we in een zo stabiel en breed mogelijke politieke samenwerking ons programma en verkiezingsbeloften zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Wij hebben hiervoor de volgende denklijn gehanteerd: Wij hebben bij de verkenner aangegeven dat een combinatie van D66 én GroenLinks in een samenwerking met ons niet breed genoeg zou zijn en te weinig inhoudelijke diversiteit zou bieden. Maar dat tegelijkertijd het progressieve geluid wel voor een breed gedragen coalitie nodig is. Het is daarbij geen geheim dat in de afgelopen periode de samenwerking met D66 niet altijd constructief verliep. Helaas hebben de gesprekken in de afgelopen weken dit niet weten om te buigen. Dat maakt dat GroenLinks de voorkeur heeft gekregen boven D66. Vervolgens hebben we geconstateerd dat het CDA programmatisch het dichts bij ons lag waardoor wij de voorkeur hebben uitgesproken om een samenwerking met hen sowieso te willen verkennen. Daarbij hebben we de afgelopen jaren goed samengewerkt met de PvdA en was dat, gezien de wens voor een brede coalitie, een logische toevoeging. Deze voorkeursvariant heeft electoraal een ruime meerderheid in de gemeenteraad maar is ook een goede vertaling van de verkiezingsuitslag. Met deze partijen zijn alle wijken en dorpen goed vertegenwoordigd!

Bovenstaande redenatie is uitvoerig besproken met de verkenner en de 4 grootste partijen. Waarbij wij vandaag naar GroenLinks, CDA en de PvdA hebben uitgesproken het volledige vertrouwen te hebben in een goede uitkomst van de inhoudelijke onderhandelingen met als doel een stabiele en breed gedragen coalitie voor onze stad en haar dorpen.

Als Bredase VVD blijven we onder andere inzetten op lage lasten, meer woningen, 1eparkeervergunning gratis en leefbare, veilige en verkeersveilige buurten en wijken.

Boaz Adank fractievoorzitter: “Wij zijn trots op de afgelopen periode waarin we enorm veel hebben bereikt! Dat gaat niemand ons meer afpakken. In de zoektocht naar een gedragen samenwerking kiezen wij voor een brede coalitie van partijen die naast ons alle drie ook in veel stemgebieden hebben gewonnen. Wij zijn ervan overtuigd met deze partijen net zoveel bergen te gaan verzetten als de afgelopen jaren. De stad en dorpen verdienen een stabiel bestuur waarbij wij ons allemaal constructief inzetten om onze verkiezingsbeloften zo goed mogelijk waar te maken. Ik kijk uit naar de volgende inhoudelijke fase van de onderhandelingen waarbij wij actief de verbinding zullen blijven zoeken met alle partijen in de gemeenteraad.”

Stel ons jouw vraag