Reactie Bredase VVD op het Bredase asielbeleid

Datum: 29 september 2022

We hebben grote uitdagingen in de Bredase woningmarkt. De vraag naar betaalbare woningen is enorm. Aan de ene kant hebben we te maken met onze eigen inwoners die op zoek zijn naar een woning. Aan de andere kant worden we geconfronteerd met de verplichting om statushouders te huisvesten in Breda. Die taakstelling zal bovendien in 2023 nog eens groter zijn dan in 2022. De Bredase VVD blijft hameren op het feit dat de landelijke instroom moet worden beperkt. We vinden het belangrijk dat dit college daar ook bij het kabinet op blijft hameren. Wij erkennen dat we als Breda wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de asielzoekers en statushouders die nu in Nederland zijn. Daarbij vinden we wel dat we strikte voorwaarden moeten stellen. De Bredase VVD begrijpt dat het college voortvarend aan de slag gaat om te zorgen dat er meer woningen komen voor onze woningzoekers en de statushouders. Daarbij vinden we het een goed idee dat de locaties waar tijdelijke woningen komen ook worden ingezet voor andere spoedzoekers en woningzoekenden als bijvoorbeeld studenten. Dat is goed voor onze eigen woningzoekers en voor het draagvlak.

De Bredase VVD heeft vanaf dag 1 de opvang van Oekraïners in Breda gesteund. Goed dat hun opvang in de Koepel wordt gecontinueerd. Daarbij wordt er nu ook ruimte gecreëerd voor asielzoekers in de Koepel. Bijvoorbeeld voor de 60 AMV’ers. Het is voor de Bredase VVD daarbij belangrijk dat er gehouden wordt aan de afspraken die zijn gemaakt in het bestuursakkoord. In Breda is geen ruimte voor asielzoekers die geen perspectief hebben. Kortom, in Breda willen wij geen asielzoekers uit veilige landen. Logischerwijs betekent dat ook dat wij alleen asielzoekers opvangen waarbij al de afweging gemaakt is of hun procedure kansrijk is. Ten tweede hebben wij als Bredase VVD het uitgangspunt dat opvang voor asielzoekers kleinschalig is. Daarbij geeft het college aan dat de Koepel een locatie wordt waar flexibel kan worden opgevangen met een maximale capaciteit van 800 mensen. Dat vinden wij een veel te hoog aantal op een plek. Dat betekent ook dat wanneer de vraag vanuit Oekraïners afneemt, deze ruimte zou kunnen worden ingezet voor reguliere asielzoekers. Dat zou op ten duur kunnen betekenen dat we te maken krijgen met 800 asielzoekers in de Koepel. Dat willen wij als Bredase VVD niet. Wij vinden het belangrijk dat de groep mensen die in de Koepel wordt opgevangen divers blijft waarbij leefbaarheid en veiligheid voorop staan. Mocht het zo zijn dat het aantal Oekraïners afneemt dan kun je kijken of je hier andere spoedzoekers ruimte kunt geven, desnoods door een herinrichting waarbij er minder mensen worden opgevangen. Tot slot willen we een duidelijke einddatum om ook richting omwonenden duidelijkheid te geven.

Martijn Meeuwissen
Raadslid Bredase VVD

Stel ons jouw vraag