Raadsvragen over toenemend geweld tegen hulpverleners

Datum: 19 januari 2023

Al een aantal jaar is er een stijgende trend waar te nemen in het aantal gevallen van geweld tegen hulpverleners. Uit recente cijfers blijkt bijvoorbeeld dat in 2022 92% van de hulpverleners in de zorg te maken had met agressie of geweld.

De Bredase VVD maakt zich zorgen over deze cijfers en de fysieke en mentale gevolgen die dergelijke incidenten kunnen hebben voor onze Bredase hulpverleners. Ons raadslid Mariken Voermans – Oostvogels heeft vragen aan het college gesteld over dit onderwerp.

We willen graag weten of deze stijgende trend ook in Breda zichtbaar is en wat de gevolgen hiervan zijn voor onze lokale politie, brandweer, ambulance, zorgmedewerkers en gemeentelijke handhaving.

De Bredase VVD vindt het belangrijk dat we ons als stad uitspreken dat dergelijk gedrag absoluut niet getolereerd wordt in Breda. Hierom hebben we het college gevraagd welke mogelijkheden zij ziet om bij te dragen aan het voorkomen van geweld en agressie tegen hulpverleners.

Stel ons jouw vraag