Meer dan 3000 inwoners denken mee!

Datum: 9 december 2021

Wat is Breda toch een stad om van te houden!

Een aantal weken geleden heeft de Bredase VVD een grootschalige enquête gehouden in de gehele gemeente Breda. Onze inwoners werd onder andere gevraagd hoe ze hun eigen wijk ervaren. Gelukkig bleek heel duidelijk dat het in de meeste wijken heerlijk wonen is, maar dat er ook nog zaken beter kunnen. Gemiddeld geven Bredanaars het wonen in Breda een 7.9! Verschillende wijken scoren hier gemiddeld onder en ook zien we dat er wijken en dorpen gemiddeld boven zitten. Met deze hoge deelname is de uitslag representatief te noemen. Boaz Adank lijsttrekker: “Natuurlijk zitten we in de haarvaten van Breda en haar dorpen en wisten we al veel van de verschillende wijken en buurten. Maar toch is het fijn om te zien dat we de juiste punten belangrijk vinden en we zullen ons daar dus ook onverminderd voor blijven inzetten. Natuurlijk gaan we met deze resultaten terug naar de inwoners”.

Zeker zijn er ook verschillende verbeterpunten. Zo kwamen er veel specifieke punten uit wat betreft de verkeersveiligheid en de handhaving op straat. Een aantal zaken hiervan hebben we gelijk opgepakt en willen we voor de volgende periode ook hoog op de agenda zetten.

In het verkiezingsprogramma zijn punten uit de resultaten opgenomen. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid en autobereikbaarheid. Maar liefst 78% zegt namelijk minimaal de komende jaren de auto dagelijks te blijven gebruiken. Uit de enquête blijkt duidelijk dat er in sommige wijken een probleem omtrent de parkeergelegenheid is, ook hiermee wil de Bredase VVD aan de slag.

Over de uitkomsten per wijk zullen de deelnemers van het onderzoek een terugkoppeling krijgen om vervolgens in de verschillende wijken en dorpen het gesprek aan te gaan over deze resultaten.  Onderzoeksleider Martijn Meeuwissen: “Het is belangrijk om in gesprek de verschillende punten te verdiepen om zo ook precies te weten wat we in een volgende periode moeten verbeteren. Zo kunnen we in bijvoorbeeld Prinsenbeek wat doen aan het voorzieningenniveau en de mobiliteit.”

Vanwege de coronamaatregelen zullen deze bijeenkomsten digitaal worden gepland. Deelnemers krijgen hiervoor automatisch een uitnodiging, maar het staat natuurlijk iedere inwoner vrij om aan te sluiten en met ons in gesprek te gaan. Op maandagavond 20 december om 20:00 uur zal het eerste gesprek plaatsvinden met Prinsenbeek. Via www.vvdbreda.nl kunt u de actuele agenda zien en inschrijven voor deze bijeenkomsten.

Stel ons jouw vraag