Inzet Bredase VVD tijdens de begroting

Datum: 10 november 2022

Breda is een kansenstad. Onze inwoners zijn trots op Breda. Kijk om je heen en je snapt waarom. Onze historische binnenstad, onze karakteristieke dorpen en leefbare wijken. Op onze evenementen en mooie winkelgebieden. Op onze prachtige bedrijven. Dit zijn de zichtbare dingen, waardoor we met recht kunnen zeggen dat we op het mooiste stukje van Nederland wonen. Er is ook een stukje Breda dat we vooral voelen. Een stukje geschiedenis, saamhorigheid en betrokkenheid. En het mooie is; je hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te willen komen. Mensen komen van heinde en ver, om Breda te bezoeken, hier te wonen en te ondernemen. En regelmatig noemen ze Breda een VVD stad en u begrijpt dat de Bredase VVD dat als een groot compliment ziet.

Dat het in Breda zo goed zit betekent niet dat we in slaap kunnen sukkelen. We moeten als kansenstad kansen maken voor onze inwoners en ondernemers. Er is nog genoeg te doen. Om onze wijken en dorpen veiliger en leefbaarder te krijgen. Om te zorgen dat onze jongeren eindelijk hun eerste woning kunnen vinden. Om te zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Om te zorgen dat bedrijven de ruimte krijgen zodat er ook in de toekomst voldoende banen zijn. Kortom, alles om te zorgen dat het fijn blijft om hier te wonen, werken en leven. In Breda maar ook in Prinsenbeek, Bavel, Teteringen, Effen en natuurlijk Ulvenhout.

In deze begroting staat kansen maken voor onze inwoners en ondernemers centraal. Daarom zijn wij ontzettend trots op de voorliggende begroting. Al die mooie plannen uit het bestuursakkoord worden waarheid. Plannen die rechtsreeks uit ons verkiezingsprogramma komen na al die gesprekken met onze inwoners verenigingen en bedrijven. Als Bredase VVD komen we onze beloftes na. Dus wie volgend jaar grofvuil laat ophalen, gaat daar niet meer voor betalen. De eerste parkeervergunning wordt volgend jaar gratis, parkeertarieven gaan naar beneden en het gratis kwartier parkeren verruimen we naar een halfuur. We investeren in het veiliger maken van onze wijken en dorpen en je gaat bij de rekening van de gemeentelijke belastingen zien dat je minder gaat betalen.

Financieel staat Breda er goed voor, zeker als je door je oogharen heen naar de september circulaire kijkt. En dat ondanks het feit dat we dus een knetter ambitieus bestuursakkoord hebben geschreven waarbij we fors gaan investeren in onze wijken en dorpen. Begrijpelijk en verstandig dan ook dat het college even een pas op de plaats maakt, maar bijvoorbeeld wel bezig is met een steunpakket om verenigingen en ondernemers die door de stijgende energieprijzen nu al in de problemen komen, te ondersteunen.

Laat onverlet dat deze financiële situatie wel een positief perspectief geeft voor de komende jaren. Het is daarom goed om als gemeenteraad al vroeg na te denken over de voorjaarsnota. Om als gemeenteraad te kijken wat we extra kunnen doen voor Breda kansenstad.
Ook in een kansenstad lukt het niet iedereen om de kansen te pakken. Iedereen verdient dezelfde kansen om wat van het leven te maken. Dat als je als kind rustig je huiswerk wilt maken en dat thuis niet gaat, omdat het er simpelweg nooit rustig is, dan moeten er mogelijkheden zijn om dat ergens anders te doen. Dat je niet accepteert dat kinderen met een lege maag naar school komen. En als Bredase VVD zijn we er dan ook trots op dat wij in Breda gaan voor die kansengelijkheid. Maar laten we het wel op de juiste manier doen. We willen mensen niet pamperen met linksige bemoeizucht, maar ze juist activeren om zelf kansen beter te kunnen pakken. Waarbij de nadruk ligt op veilige wijken en zoveel mogelijk mensen aan het werk. Want een baan kan het verschil maken. En we hebben al die talenten nodig voor alle openstaande vacatures in Breda kansenstad. En die kansengelijkheid pak je breder aan dan in een paar wijken. Daarbij zien we zeker een rol als gemeente, maar vooral voor de samenleving. Wat we al zo goed zien gebeuren in onze dorpen, die gemeenschapszin. Samen zaken oppakken zonder direct alleen naar de overheid te kijken. Ik zou bijna zeggen, de kracht van samen.

De Bredase VVD is blij dat het college geld heeft gereserveerd voor de MFA in Bavel en De Doelen in Princenhage. Belangrijk ook voor die gemeenschapszijn. Voor ons gaat de realisatie ook niet snel genoeg. we merken gewoon dat Bavel echt niet veel langer kan en wil wachten op de nieuwe MFA. Dat we ook in Princenhage merken dat ze echt toe zijn aan die nieuwe sporthal. Daarom willen we dat het college alles op alles zet om de MFA in Bavel naar voren te trekken zodat daarna ook zo snel mogelijk gestart kan worden met de Doelen in Princenhage. Hierom dienen wij hierover een motie in.

In onze wijken en dorpen moet het veiliger. Vooral als het gaat om verkeersveiligheid is er nog een wereld te winnen. Wij willen daarbij dat er focus wordt gelegd op de verkeersveiligheid rond scholen. Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen. Ook hierom dienen wij een motie in om hier een absolute prioriteit aan te geven, en hierbij rigoureuze maatregelen niet uit de weg te gaan.

Daarnaast is de situatie op de woningmarkt aan het veranderen. Prijzen dalen, maar rentes stijgen waardoor het net zo lastig blijft voor woningzoekende om een woning te vinden. Bouwprojecten gaan op slot. We blijven ons dus maximaal inzetten voor meer betaalbare woningen. Het aanbod moet omhoog. we moeten de snelheid erin houden. Vorig periode heeft het college al versnellingsmaatregelen genomen, maar inmiddels zijn we weer jaren verder en is het tijd opnieuw te kijken hoe we kunnen versnellen. We vragen daarom een versnellingsagenda 2.0 en dienen hiervoor een motie in.

Wij koesteren onze economie en ondernemers. Ze zorgen voor reuring, welvaart en werkgelegenheid. Niet voor niks onderscheiden we ons met sectoren als creativiteit en toegepaste technologie. Hiermee willen we Breda de komende jaren nog beter op de kaart zetten. Maar dan hebben onze ondernemers wel ruimte nodig. Ook hierover dienen wij dus graag een motie in.

Tot slot blikken wij als Bredase VVD al een beetje vooruit. De komende jaren moeten we zorgen dat de middeninkomens het beter gaan krijgen, bijvoorbeeld door de lasten verder te verlichten. Of om extra stappen te zetten voor noodzakelijke aanpassingen aan ons wegennet. Pas geleden kwam het PBL al met een rapport waarbij wordt vastgesteld dat voor veel inwoners van ons land, de auto simpelweg geen goed alternatief kent. We zullen ons moeten voorbereiden op de realiteit dat veel mensen een auto blijven hebben. We kiezen er gelukkig in Breda voor om het aantal parkeerplaatsen op peil te houden en zelfs uit te breiden op plekken waar het druk is. Waar andere steden, onder de negatieve invloed van te veel linkse zetels, het super onaantrekkelijk maken voor de automobilist, willen wij ze juist hier welkom heten. Onze ondernemers in de binnenstad hebben die bezoekers ook hard nodig. Voor de doorstroming zijn projecten als bijvoorbeeld de aanpak van de noordelijke rondweg van essentieel belang. Laten we kijken of we daar in de komende jaren flinke stappen bij kunnen maken.

Het is de eerste begroting van een nieuwe raadsperiode. Met een nieuwe gemeenteraad die scherp mag zijn op de inhoud, maar zacht op de persoon, precies zoals we dat altijd doen in Breda. Heel anders dan in Den Haag en daar zijn wij trots op. Wij vinden namelijk dat we ondanks dat we van andere partijen zijn, ook best een beetje op elkaar mogen passen. We zijn namelijk collega’s en ondanks de inhoudelijke verschillen hebben we allemaal het beste voor met onze wijken en dorpen. Dat is waarom we hier zitten.
Als Bredase VVD kijken we uit naar 2023 omdat we als gemeenteraad dan ook onze stempel gaan drukken op een groot aantal belangrijke dossiers. De gezondheidsvisie, Verbeter Breda, de horecavisie. Er komt van alles aan. Met deze gemeenteraad hebben wij er alle vertrouwen in dat we dat op een goede manier gaan doen. Het juiste doen voor onze wijken en dorpen, het juiste doen voor Breda kansenstad.

Stel ons jouw vraag