Bredase Starterslening uitgebreid!

Datum: 22 december 2022

Vanavond werd tijdens de debatraad de uitbreiding van de Starterslening aangenomen! Als Bredase VVD zijn wij blij met deze volgende stap, die starters kan helpen om makkelijker een huis te kopen in onze stad en dorpen.

Dit uitbreiding houdt in dat de maximale koopsom wordt verhoogd naar de NHG-grens, dat in 2023 €405.000 zal zijn, en het maximale leenbedrag verhoogd zal worden naar € 50.000 (was € 25.000 en voor energie neutrale en/of 0-op-de-meter nieuwbouw 40.000,-).

Woordvoerder Martijn Meeuwissen: “Als Bredase VVD komen wij op voor de starters in onze gemeente. Door de actualisatie van de verordening kunnen meer starters hier aanspraak op maken en dus makkelijker een huis kopen in Breda. Daarnaast blijven we volle bak doorbouwen aan betaalbare woningen in onze gemeente.”

Stel ons jouw vraag