Breda Vooruit! Samen aan de slag voor onze mooie stad en dorpen

Datum: 29 november 2021

Wat is Breda toch een stad om van te houden!

Samen wonen we in deze fantastische gemeente die volop kansen biedt. Dag in, dag uit zetten inwoners zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepalen de kiezers welke Bredanaars in de gemeenteraad mogen plaatsnemen. Wij hebben de afgelopen vier jaar met de Bredase VVD het verschil gemaakt in onze mooie stad. In het verkiezingsprogramma 2022-2026 is vastgelegd wat de kiezer van de Bredase VVD kan verwachten.

Het programma bestaat uit vijf hoofdstukken: Breda waar het fijn wonen is, bloeiende economie, waardevol samenleven, veilige stad en een gemeente die klaar staat voor haar inwoners. Boaz Adank lijsttrekker: “Nog nooit is een programma zo zorgvuldig en in samenspraak met de inwoners ontwikkeld. Er zullen dus voor buurten, wijken en de dorpen hele herkenbare punten in zitten. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor! Wij zijn er niet om liberale principes over Breda uit te strooien maar om beter te maken wat beter kan en goede dingen te beschermen.”

Eddie Förster voorzitter van de programmacommissie: “Met veel plezier heb ik samen met de commissie tal van gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en verenigingen; om te komen tot dit programma. Ik ben er dan ook trots op dat onze leden dit programma unaniem hebben aangenomen. In dit programma ga je ervaren dat we ook op elementen die mensen niet meteen linken aan de Bredase VVD, een eigen verhaal hebben. Denk hierbij aan zorg, groen, de fiets en dierenwelzijn. Maar vanzelfsprekend zitten er ook de punten in waar wij als Bredase VVD al jaren voor staan. Veiligheid, wonen en fijne leefomgeving en dat voor zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners”.

Het programma telt bijna 40 pagina’s. Via dit bericht accentueren we graag een selectie aan punten:

 • Betaalbare woningen voor onze starters en senioren. Minstens 1500 nieuwe woningen per jaar, waarvan 50% middenduur.
 • De eerste parkeervergunning gratis voor onze inwoners in wijken waar betaald parkeren is.
 • Meer verkeersveilige routes van en naar scholen, te beginnen bij basisscholen.
 • Ruimte voor horeca en verbetering van recreatiegebied de Galderse Meren.
 • Het ophalen van grofvuil wordt weer gratis.
 • Minimaal 25% minder precariobelasting voor onze ondernemers.
 • De BOA en wijkagent weer meer zichtbaar in de wijk.
 • Het avondje NAC start bij de route daarnaartoe, daarom een Blind Wall in de tunnel ernaartoe.
 • We zetten stevig in op een schone en veilige binnenstad.
 • Voor integratie is de Nederlandse taal vereist, daar zetten we extra op in.
 • Er is minder ruimte voor statushouders en geen ruimte voor gelukszoekers.
 • We breiden het aantal buitensport locaties uit van een verlichte hardlooproute tot openbare fitness.
 • Mantelzorgers hebben bij ons een streepje voor en krijgen meer ondersteuning.

Het is een programma waarmee de Bredase VVD de komende jaren mee aan de gang gaat. Niet alles is even makkelijk te realiseren, maar wij zijn positief van aard en vinden deze punten van belang voor de stad en haar fantastische dorpen.

Stel ons jouw vraag