Behoud de betrokkenheid en energie in Haagse Beemden!

Datum: 14 april 2023

Op 30 maart 2023 werd bekend gemaakt dat betrokken inwoners uit de Haagse Beemden, een document hebben opgesteld met daarin verschillende bevindingen over het Heksenwielplein. De Bredase VVD is dan ook blij om te lezen, dat het Heksenwiel als Groen en levendig wordt ervaren. Wij zijn dan ook erg te spreken over de energie van de omwonenden!

Naast alle goede punten over het ’t Heksenwielplein worden er ook een aantal aandachtspunten benoemd. Hierin wordt vermeld dat het met de verkeersveiligheid, parkeerdrukte en overlast niet goed is gesteld. De Bredase VVD maakt zich dan ook zorgen en vind dat er gehoor gegeven moet worden aan deze aandachtspunten. Vandaar dat ons burgerraadslid Bart Boel vragen heeft opgesteld om dit aan te kaarten bij het college.

We willen graag weten wat het college vindt van de eerdergenoemde inzichten uit het document? Maar ook wat het college al heeft gedaan of van plan is om dit aan te pakken? Maar nog belangrijker; hoe zorgt het college ervoor dat deze energie van betrokkenen wordt vastgehouden en samen naar oplossingen wordt gekeken?

De Bredase VVD vindt het dan ook belangrijk dat we gehoor geven aan de betrokkenheid en energie van omwonende. Om uiteindelijk samen met de inwoners van de Haagse Beemden te werken aan het verbeteren van de wijk. Hierom stelt ons raadslid Bart Boel de raadsvragen aan het College.

Stel ons jouw vraag