Hoge Vucht/Doornbos

Wat wonen we in een heerlijke wijk! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Hoge Vucht en Doornbos. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • Wij zetten veiligheid voorop: grotere zichtbaarheid van handhaving en meer focus op preventie van criminaliteit
  • Een gemeente die zichtbaar is en naar jou luistert: meer inspraakavonden met de Bredase VVD voor buurtbewoners van Breda Noord
  • We willen kennis, talent en ambitie behouden in Breda Noord. Hiervoor bieden we steun en perspectief aan initiatieven die een bijdrage leveren aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en talentontwikkeling voor jongeren
  • De Bredase VVD vindt het belangrijk dat de kwaliteit van voorzieningen voorop staat, deze moeten bijdragen aan de doorontwikkeling van de wijken én ten goede komen aan het samenkomen en ontmoeten van elkaar
  • We willen meer groen en uitgebreide buitensportplekken in de wijk
  • Het ophalen van grofvuil en snoeiafval wordt weer gratis