Heusdenhout

Wat wonen we in een heerlijke wijk! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Heusdenhout. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • We betrekken inwoners van de wijk bij nieuwe ontwikkelingen als het ABN Amro gebouw en het Amrath Hotel.
  • Bij nieuwbouw houden we rekening met de behoefte aan culturele voorzieningen. We creëren ruimte voor evenementen en horeca.
  • We bekijken de mogelijkheden om van het winkelcentrum daadwerkelijk het hart van Heusdenhout te maken. Er moet ruimte zijn voor samenkomst voor alle leeftijden.
  • We besteden aandacht aan de verkeersveiligheid op de Heerbaan.
  • We vergroten de zichtbaarheid van de wijkagent en handhaving.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.