Ginneken

Wat wonen we in een heerlijke wijk! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in ’t Ginneken. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • Het Schoolakkerplein verdient een make over waarbij we oog hebben voor voldoende parkeerplaatsen, groen en ruimte voor evenementen.
  • De Ginnekenmarkt moet aantrekkelijk blijven met mooie winkels en horeca. Ook de Ginnekense evenementen zoals de braderie dragen wij een warm hart toe.
  • We gaan zorgen voor smileys, en kijken naar de mogelijkheden voor wegversmallingen en drempels om te hard rijden in de wijk tegen te gaan.
  • We gaan concrete actie ondernemen om gevaarlijke verkeersituaties te verbeteren.
  • We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen, de verkeersveiligheid op routes naar onze basisscholen: de Dr. De Visser school en Laurentius; heeft onze constante aandacht.
  • We gaan de trottoirs in het Ginneken aanpakken, op veel plaatsen liggen deze schots en scheef wat gevaarlijke situaties oplevert.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Ginneken