Effen

Effen is een heerlijk dorp om te wonen. Zeker niet alles is perfect, maar het is wel op een fijne plek. Waar je kinderen naar een goede basisschool gaan. Waar je kan genieten van de natuur. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn. Als Bredase VVD staan wij voor onze dorpen. En dat willen we ook graag de komende vier jaar blijven doen. Zo willen we ons in Effen onder andere richten op de volgende punten:

  • We gaan nog strenger handhaven op dumpingen in het buitengebied en in de bossen en vergroten de pakkans door meer capaciteit vrij te maken.
  • We nemen maatregelen om hard rijden op de Effenseweg tegen te gaan.
  • De BOA en wijkagent krijgen weer meer zichtbaarheid in het dorp.
  • We willen meer groene plekken in Effen, maar hierbij moet wel oog gehouden worden voor een goed onderhoud ervan.
  • Het ophalen van grofvuil en snoeiafval wordt weer gratis.

Onze kandidaten voor Effen