Centrum

Wat wonen we in een heerlijke stad! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Centrum. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • We willen nieuwe en meer afvalbakken die vaker geleegd worden. Zo houden we het centrum schoon.
  • We zorgen voor betere en veiligere verlichting op onveilige plekken zoals in het Valkenberg
  • Meer ruimte voor woningen in het centrum, zoals boven winkels.
  • We blijven ruimte geven aan evenementen en terrassen voor ondernemers
  • We houden het centrum veilig door meer handhaving op stapavonden en bij de taxistandplaats
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Centrum