Brabantpark

Wat wonen we in een heerlijke stad! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Brabantpark. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • Wij willen dat er meer aandacht komt voor de verkeersveiligheid en de parkeercapaciteit rondom de scholen.
  • Het onderhoud van groen moet goed op orde zijn, en blijven.
  • We vergroten de zichtbaarheid van politie en handhaving in de wijk
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.