Boeimeer

Wat wonen we in een heerlijke stad! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Boeimeer. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • De verkeersveiligheid op met name op de Julianalaan, de Irenestraat en in de buurt van scholen moet verbeterd worden.
  • Wij zetten in op meer handhaving van de 30 km/h zones
  • We willen de zichtbaarheid van de wijkagent en handhaving vergroten.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.