Belcrum

Wat wonen we in een heerlijke stad! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Belcrum. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • We willen meer groen in de Belcrum, ook aan de randen van de wijk. Hierbij zorgen we vervolgens ook voor een goed onderhoud ervan.
  • We creëren meer parkeerplaatsen in de Belcrum. Ook bij herontwikkelingen houden we hier oog voor.
  • We pakken de overlast rondom het station aan. Hiervoor vergroten we de zichtbaarheid van de wijkagent.
  • De Bredase VVD wil het aantal plekken voor buitensport vergroten. Zo creëren we een laagdrempelige manier van sporten voor de jongeren in onze wijk.
  • De verkeersveiligheid op de Belcrumweg moet voor voetgangers en fietsers vergroot worden.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Belcrum