Bavel

Wat wonen we in een heerlijk dorp! Zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen in Bavel. Daarom willen wij de komende jaren het volgende bereiken:

  • Wij willen geen containerwoningen met overlast huurders in Bavel
  • In 2023 slaan we de eerste paal van de nieuwe MFA op de plek van De Spindel.
  • In Bavel moeten 500 betaalbare woningen voor jongeren , gezinnen en ouderen uit het dorp komen.
  • We pakken het Jac van Gilsplein en de omgeving aan en maken samen met het dorp daar een plan voor.
  • Bij alle plannen regelen we de participatie van het hele dorp.
  • We maken het ophalen van grofvuil en snoeiafval weer gratis.

Onze kandidaten voor Bavel